Gruen Curvex Trooper

A classic early 1940's Gruen Curvex

This Trooper is all original
Gruen Trooper 016 Gruen Trooper 021 Gruen Trooper 023 Gruen Trooper 026
Gruen Trooper 032 Gruen Trooper 036 Gruen Trooper 047 Gruen Trooper 059
Gruen Trooper 015 1941 You'll wish you could watch Curvex Trooper 1941 Graduation watch Curvex Trooper